Archiwum Bloga

Prawnik w Wałbrzychu – Dopuszczalność dowodu ponad i przeciwko treści dokumentu

Przepis art. 74 § 1 k.c. wprowadza doniosłe ograniczenia dowodowe, wykluczając w określonych jego treścią sytuacjach możliwość przeprowadzania dowodu z zeznań świadków lub stron, które to zeznania miałyby uzupełniać lub wręcz obalać znaczenie dokumentu. Przywołany przepis znajduje zastosowanie w szczególności

Kontakt
Adwokat Piotr Kosiór
"LIKTOR" Kancelaria Adwokata Piotra Kosióra

biuro: pl. Magistracki 3 pok. 18,
58-300 Wałbrzych
tel. 784 661 642
e-mail: liktor.kancelaria@gmail.com

biuro: ul. Podwale 73/1,
50-449 Wrocław
tel. 71 759 12 12