Adwokat od Odszkodowań – Prawne możliwości uzyskania wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robót budowlanych

Bardzo częsty w praktyce prawnej dotyczącej umów o roboty budowlane problem robót dodatkowych prowokuje pytania o prawidłową interpretację umów budowlanych w tym zakresie lub odszkodowanie. Wbrew tendencjom wyznaczanym przez inwestorów, ograniczanie uprawnień wykonawców do wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty dodatkowe, z powołaniem się na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, uznać należy za nieuprawnione. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalane jest bowiem w odniesieniu do zakresu zamówienia objętego dokumentacją. Ryczałt nie może obejmować tego, czego zamawiający nie przewidział w dokumentacji projektowej, a także tego, czego nie można było przewidzieć na etapie przygotowania oferty, na gruncie umowy o roboty budowlane. Co więcej bez względu w jakiej postaci zostanie określone wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, ryczałtowej, czy też kosztorysowej, zawsze będzie ono odnosiło się do przedmiotu zamówienia opisanego dokładnie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w dokumentacji projektowej. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią przedmiotu zamówienia, objętego ceną oferty i za ich wykonanie należy się co do zasady wynagrodzenie dodatkowe. Ograniczenie takiego uprawnienia wykonawcy uznać należy za niedopuszczalne, w szczególności w sytuacji, gdy zamawiający usiłuje obarczyć wykonawcę skutkami nieprawidłowego przygotowania inwestycji od strony projektowej (tak m. in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 08.01.2013 r., I ACa 749/12).

Tagi: ,
Kontakt
Adwokat Piotr Kosiór
"LIKTOR" Kancelaria Adwokata Piotra Kosióra

biuro: pl. Magistracki 3 pok. 18,
58-300 Wałbrzych
tel. 784 661 642
e-mail: liktor.kancelaria@gmail.com

biuro: ul. Podwale 73/1,
50-449 Wrocław
tel. 71 759 12 12