Odszkodowanie – Sądowy wymiar zadośćuczynienia

Zarówno w orzecznictwie, jak i w nauce prawa cywilnego przyjmuje się, że zadośćuczynienie pełni funkcję kompensacyjną, przyznana suma pieniężna bowiem ma stanowić przybliżony ekwiwalent poniesionej szkody niemajątkowej (tak wprost m. in. uzasadnienie wyroku SN z dnia 17.09.2010 r., II CSK 94/10, Legalis).

Wysokość zaś zgłaszanych z tego tytułu przez powodów, a następnie dochodzonych w ramach niniejszego postępowania roszczeń niewątpliwie odpowiada przede wszystkim aktualnym stosunkom majątkowym panującym w polskim społeczeństwie. To podstawowe kryterium determinujące wysokość należnego zadośćuczynienia wskazuje na z pewnością niewygórowany charakter dochodzenia przez poszkodowanych kwoty 100 000 zł za nagłą stratę osoby bliskiej, a w aspekcie prawnym o powyższym decydują ostatecznie wystąpienia judykatury (m. in. wyrok SN z dnia 10.05.2012 r., IV CSK 416/11 oraz wyrok SN z dnia 20.12.2012 r., IV CSK 192/12, Legalis).

Nawet bez uwzględnia szczególnych okoliczności potęgujących krzywdę (wyjątkowe relacje emocjonalne, rodzinne, zależności psychiczne i fizyczne lub inne) i przy poprzestaniu na normalnej przeciętnej dolegliwości skutków  szkody niemajątkowej, przyznawane są kwoty zadośćuczynienia rzędu 100 000 zł na każdego członka rodziny, który wskutek nagłego zdarzenia stracił osobę najbliższą (tak m.in. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 17.09.2010 r., I CSK 94/10, Monitor Prawniczy 17/2011 oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 05.04.2013 r., I ACa 1200/12, Legalis).

Tagi: ,
Kontakt
Adwokat Piotr Kosiór
"LIKTOR" Kancelaria Adwokata Piotra Kosióra

biuro: pl. Magistracki 3 pok. 18,
58-300 Wałbrzych
tel. 784 661 642
e-mail: liktor.kancelaria@gmail.com

biuro: ul. Podwale 73/1,
50-449 Wrocław
tel. 71 759 12 12