Specjalizacje

Prawo budowlane

Prawo budowlane – umowy regulujące cały proces budowlany, spory sądowe związane z budową obiektów oraz rozliczeniami budów, kwestie pozwoleń na budowę, pozwolenia na użytkowanie i odbiorów robót. Dzięki doświadczeniu w obsłudze prawnej podmiotów z branży budowlanej z terenu całego Dolnego Śląska sprawy tego rodzaju są mi doskonale znane.

 

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe – podział spadku, obrona lub obalanie testamentów, dziedziczenie obcokrajowców.

 

Sprawy o zachowek

W sytuacji sporu o wartość spadku i rozliczenie jego poszczególnych składników klientowi z pewnością przyda się moje doświadczenie i wiedza oraz umiejętność ich częstego polubownego i szybkiego rozwiązywania.

 

Obrona w sprawach karnych

Obrona w sprawach karnych to codzienność dla każdego adwokata. Szczególnie ważne jest jednak korzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej w sprawach z wypadków drogowych oraz w sprawach związanych ze stosowaniem Kodeksu karnego skarbowego, w czym się specjalizuję.

 

Sprawy odszkodowawcze

Odszkodowanie ma na celu przywrócenie takiego stanu w majątku poszkodowanego, jak gdyby szkody w ogóle nie było. Wbrew pozorom są to jednak sprawy trudne pod względem prawnym. Moje doświadczenie, a przede wszystkim wiedza dają jednak Klientowi gwarancję możliwie najkorzystniejszego rozwiązania każdej sprawy odszkodowawczej.

 

Prawo spółek

W związku z moim wieloletnim doświadczeniem w określaniu uprawnień wspólników wszelkiego rodzaju spółek i późniejszym egzekwowaniu tych uprawnień, Klient może właśnie w tego rodzaju sprawach polegać na mojej skuteczności.

 

Rozwód

Rozwód to tego rodzaju sprawa sądowa, w której Klient może liczyć na moją trafną poradę oraz pełną dyskrecję i wsparcie na każdym etapie sprawy, w tym także w zakresie uregulowania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, czy też w kwestiach alimentacyjnych.

 

Windykacja

W tego rodzaju sprawach najistotniejsza jest sprawność prawnika i podjęcie możliwie najszerszych i najskuteczniejszych działań prawnych przeciwko dłużnikowi. Do tego jednak potrzebna jest znajomość rozwiązań prawnych i zaangażowanie w ich realizację, na co w ramach moich usług Klient może liczyć bez wyjątków.